cykel1

2007-05-15

Vi har nu lagt in länkar för Vägverkets författningssamling
Information får ni på bil resp. mc sidorna

Viktigt för bil-byggare, speciellt Locost och sportbilar!
Vid byggbesiktningar godkänner SFRO numera INTE undre kulleder från McPherson-framvagnar i konstruktioner med dubbla länkarmar. Bilar som redan är besiktade med denna applikation berörs inte - men bilarnas ägare bör ändå läsa denna text.

På en bil med dubbla länkarmar och fjädern vilande mot undre länkarmen går den största kraften:
- upp genom hjulet
- fortsätter genom spindeln NER till undre kulled
- över till undre länkarmen
- och vidare in i fjädern.
På en traditionell McPherson går kraften
- upp genom hjulet
- fortsätter genom spindeln direkt UPP till fjädern
- Obs! UTAN att passera kulleden.

Alltså på en vanlig dubbla länkarmskonstruktion (typ Volvo 140) är kulleden dimensionerad för att klara STORA dragande krafter. Det finns också bilar där kulleden är tryckande då länkarmen är på OVANSIDAN av undre infästningspunkten (Jaguar, Alfa o.s.v.)

På en McPherson är kulleden INTE konstruerad för så stora dragande krafter, därför finns en viss risk för kulledsbrott. Sådan har också uppstått i racingsammanhang. I samband med detta sågades ett stort antal kulleder isär. Det visade sig vara markant mindre gods i McPhersonlederna. Särskilt i lastfallet dragande läge. Ett antal dragprov gjordes också och generellt var McPhersonlederna betydligt svagare i draglast.

En sammanfattning:
Endast länkarmskulleder avsedda för dragande last får användas i konstruktioner med dragande last.

 

2007-05-09

Viktigt för Mc-byggare!
Det har börjat att säljas MC ramar utan tillverkarintyg.
Vi godkänner INTE dessa, då ingen kan styrka materialkvalitet, svetsmetod, tillsatsmaterial mm mm
.

Viktigt för alla blivande och de som redan är byggare!!
När du vill få information måste du höra av dig till den besiktningsman som ligger närmast var du bor. Det är han som kommer att besiktiga ditt fordon i framtiden. Eftersom detta inte är vår huvudsakliga sysselsättning blir det väldigt betungande att svara på frågor bara för att din närmaste besiktningsman inte svarar. Hör av dig till honom senare eller skicka ett e-mail. Vi vill ju gärna ha ork att hjälpe er i framtiden också. Det är ingen idé att höra av dig till någon annan om du får ett svar du inte är nöjd med. Vi andra får ändå veta vad det rör sig om. Vi har kontakt med varandra varje dag.

2007-05-01
 

Bullerprov
Observera! Bullerprov utförs inte i Stockholm och Landsbro

2007-04-17
 

Ändring av avgasrening bil 1976 och nyare
Detta träder ikraft 2007-05-01 Läs mera om de nya reglerna

2007-03-21
 

Tidsgräns på startade byggen
SFRO har lagt en tidsgräns på 5 år från byggbesiktning slutbesiktning. Hör av er innan tidsgränsen om ni har synnerliga skäl att gå över tiden.

Nya avgifter
Vi har höjt våra avgifter för bil till: Hel besiktning 4000:-. Halv besiktning 2000:-. Vi kommer inte att ta ut någon mellanskillnad för påbörjade byggen.Försäkringsavgiften är nu inbakad i kostnaden.
Försäkringen omfattar både ditt fordon och besiktningspersonalen men endast i samband med besiktning och provkörning. Andra förare eller passagerare än SFROs besiktningsmän omfattas inte av försäkringen. Om Du har slutbesiktigat hos oss och vill att vi utför bullerprov så tar vi inte ut någon ytterligare försäkringsavgift . M.a.o. så behöver Du varken ordna körtillstånd eller försäkring åt oss. Du får tyvärr fortfarande inte köra Ditt amatörbygge till oss ,utan det måste tas på trailer.

2006-08-01

Drevbroms på växellådan (gäller MC)
Bilprovningen kan inte acceptera denna lösning för bakhjulsbroms, stöd för detta är kap 27 och 3§ dvs att konstruktionen inte kan anses ge en godtagbar trafiksäkerhet, kedja och drev är ju "slitdelar"

Bullerprov
SFROs bullerprov är godkända för amatör-, ombyggda fordon och fordon importerade för eget bruk.

Bullerprov utförs på olika platser, och olika tider, i landet : Malmö, Laholm, Alingsås, Norrköping, Örebro, Västerås, Östersund, Skellefteå och Kalix. Se SFRO kartan

Kitcars
Här utfärdar vi en VARNING!!

SFRO har den senaste tiden tyvärr sett att det har dykt upp kitcars (-bikes) ramar av klart undermålig kvalitet! Dessa ramar kommer EJ att godkännas och SFRO har tyvärr redan tvingats att helt underkänna byggen! Köp ej Kits, ramar eller komponenter utan att först prata med din lokala SFRO besiktningsman Köp ej heller påbörjade byggen utan att kontakta din SFRO man då du annars riskerar att köpa ett underkänt bygge.Kom ihåg att varje enskilt bygge besiktas för sig, och det faktum att andra produkter från motsvarande leverantör tidigare har godkänts inte är någon garanti för att alla kan godkännas - produkterna modifieras (förbättras) ofta av enskilda byggare utan leverantörens vetskap.

Exemplet nedan är ett typiskt fall på vad som kallas "Kitcar". Bygget klassas som amatörbyggt.

Karossdetaljer i Alu och plast, chassi och bärarmar från en och samma leverantör om man känner sig osäker som svetsare. Resten av bygget kompletteras med delar inköpta från skroten, och lokala bildelsleverantörer. Drivlina samt axlar,bromsar och elsystem från en inköpt donatorbil.

Kitbikes
Utdrag ur Bilprovningens tekniska handbok
I samråd med Vägverket har bestämts att man kan utifrån en inköpt ram kan bygga upp en mc och ändå utnyttja amatörbyggnadsreglerna, om den uppbyggda cykeln inte är en kopia av originalet. Kravet är dels att det inte är en komplett byggsats utan att man "raggar" resten av delarna på annat håll och dels att den färdiga cykeln på väsentliga punkter avviker från den fabrikstillverkade cykeln. Exempelvis annan gaffellutning, annan motor eller bakram.
(Detta trädde ikraft 2004-11-01)

På den här sidan kommer du att få nyheter och fakta i datumordning.

Och kom ihåg!
Lyssna inte på rykten som finns i omlopp. Här på SFRO´s hemsida kommer du att få fakta.

webtop1
Välkommen till Sveriges Fordonsbyggares Riksorganisations

HEM

HEM

HEM

HEM

HEM

HEM

HEM

HEM 
HEM 
HEM 
HEM 
HEM 
HEM 
HEM