SFRO´s bilsida

På den här sidan finns det upplysning om det mesta för bilbyggaren.
Här kommer även nyheter som bara gäller bilar finnas.

2007-05-15
Vägverkets författningssamling
Information för importfordon får ni här och för amatör- och ombyggda fordon klickar ni här och scrollar till Kap 41.

Om ni inte redan har sett det på AKTUELLT-sidan så har vi en viktig nyhet för alla våra bilbyggare, speciellt Locost och sportbilsbyggare.

Viktigt för bil-byggare, speciellt Locost och sportbilar!
Vid byggbesiktningar godkänner SFRO numera INTE undre kulleder från McPherson-framvagnar i konstruktioner med dubbla länkarmar. Bilar som redan är besiktade med denna applikation berörs inte - men bilarnas ägarna bör ändå läsa denna text.

På en bil med dubbla länkarmar och fjädern vilande mot undre länkarmen går den största kraften:
- upp genom hjulet
- fortsätter genom spindeln NER till undre kulled
- över till undre länkarmen
- och vidare in i fjädern.
På en traditionell McPherson går kraften
- upp genom hjulet
- fortsätter genom spindeln direkt UPP till fjädern
- Obs! UTAN att passera kulleden.

Alltså på en vanlig dubbla länkarmskonstruktion (typ Volvo 140) är kulleden dimensionerad för att klara STORA dragande krafter. Det finns också bilar där kulleden är tryckande då länkarmen är på OVANSIDAN av undre infästningspunkten (Jaguar, Alfa o.s.v.)

På en McPherson är kulleden INTE konstruerad för så stora dragande krafter, därför finns en viss risk för kulledsbrott. Sådan har också uppstått i racingsammanhang. I samband med detta sågades ett stort antal kulleder isär. Det visade sig vara markant mindre gods i McPhersonlederna. Särskilt i lastfallet dragande läge. Ett antal dragprov gjordes också och generellt var McPhersonlederna betydligt svagare i draglast.

En sammanfattning:
Endast länkarmskulleder avsedda för dragande last får användas i konstruktioner med dragande last.